Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy  

ALL4CARS PRAGUE s.r.o., se sídlem Vzdušná 564/8, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČ:03989992,

DIČ: CZ03989992, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka  240885,

 

 Já níže podepsaný tímto žádám o odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku 89/2012 Sb (§ 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb.) do 14 dní od převzetí zboží. 

Kupující spotřebitel:

Jméno: ______________________________________________________ 

Adresa: ______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________

  ______________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________ 

E-mail:  ________________________________________________________ 

 Číslo prodejního dokladu:  __________________________________________ 

 

Číslo objednávky: __________________________________________________ 

 

Datum prodeje / převzetí: ______________________________________________

Vrácené zboží:  _____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

  Kupní cena má být vrácena: 

  1. a) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: __________-__________________/________
  2. b) v hotovosti na pokladně v provozovně prodávajícího

 

Přílohy: Kopie nákupního dokladu, či faktury

 

___________________________________.     _____________________________________         
Datum a podpis kupujícího spotřebitele             Datum a podpis prodávajícího